Κατηγορίες συμμετοχής


ROOKIES ΑΝΔΡΩΝ 1 (1 Εως 2 ΕΤΗ ΤΕΝΝΙΣ)ROOKIES ΑΝΔΡΩΝ 2 - MEDIUM (ΕΩΣ 4 ΕΤΗ)ROOKIES ΓΥΝΑΙΚΩΝ


Διπλά Ανδρών έως 39 (ερασιτέχνες)Διπλά Ανδρών 40-54 (ερασιτέχνες)Διπλά Ανδρών 55+ (ερασιτέχνες) η (άθροισμα 110 και οι 2)Διπλά Γυναικών έως 39 (ερασιτέχνες)Διπλά Γυναικών 40+(ερασιτέχνες)Διπλά Μικτά (-39 ο άνδρας -39 γυναίκα)Μικτά (από 40 έως 54 ο άνδρας και η γυναίκα)