Κατηγορίες συμμετοχής Μονά

Κατηγορία κάτω των 10 ετών (πράσινη μπάλα)Κατηγορία U12Κατηγορία (πορτοκαλί μπάλα)