Κατηγορίες συμμετοχής Μονά

Κατηγορία κάτω των 10 ετών (πράσινη μπάλα)Κατηγορία U12 (κίτρινη μπάλα)Κατηγορία (πορτοκαλί & κόκκινη μπάλα)