Κατηγορίες συμμετοχής


Ανδρών openΑνδρών έως 39Ανδρών 40-49Ανδρών 50-59Ανδρών 60+Ανδρών Rookies1 (έως 1,5 χρόνια)Ανδρών Medium (έως 3,5 χρόνια)Γυναικών openΓυναικών έως 39Γυναικών 40+Γυναικών Rookies


Διπλά OpenΔιπλά Ανδρών έως 39 (ερασιτέχνες)Διπλά Ανδρών 40-54 (ερασιτέχνες)Διπλά Ανδρών 55+ (ερασιτέχνες) η (άθροισμα 110 και οι 2)Διπλά Γυναικών OpenΔιπλά Γυναικών έως 39 (ερασιτέχνες)Διπλά Γυναικών 40+(ερασιτέχνες)Διπλά Μικτά openΔιπλά Μικτά (-39 ο άνδρας -39 γυναίκα)Μικτά (από 40 έως 54 ο άνδρας και η γυναίκα)Μικτά (από 55 ο ανδρας και η γυναίκα) ή (άθροισμα 110 και οι 2)Διπλά Rookies (Πρωτοεμφανιζόμενων)