Κατηγορίες συμμετοχής


Κατηγορία κάτω των 10 ετών (πράσινη μπάλα) (μονά διπλά)Κατηγορία (πορτοκαλί μπάλα)Κατηγορία (κόκκινη μπάλα)