Κατηγορίες συμμετοχής


Ανδρών OpenΑνδρών έως 29 (Ερασιτέχνες)Ανδρών έως 30-39 (ερασιτέχνες)Ανδρών 40-49Ανδρών 50-59Ανδρών 60+Ανδρών Rookies 1 (έως 2 χρόνια)Ανδρών Rookies 2 (έως 3,5 χρόνια)Γυναικών openΓυναικών έως 39Γυναικών 40-49Γυναικών 50+Γυναικών Rookies


Ανδρών έως 39 (ερασιτέχνες)Ανδρών 40-54 (ερασιτέχνες)OpenΑνδρών 55+ (ερασιτέχνες)Γυναικών OpenΓυναικών έως 39 (ερασιτέχνες)Γυναικών 40+(ερασιτέχνες)Μικτά openΜικτά (-39 ο άνδρας -39 γυναίκα)Μικτά (από 40 έως 54 ο άνδρας και η γυναίκα)Μικτά (από 55 ο ανδρας και η γυναίκα) η (αθροισμα 110 και οι 2)Rookies (Πρωτοεμφανιζόμενων)Adult - Child