Κατηγορίες συμμετοχής


Ανδρών OpenΑνδρών έως 39 (Ερασιτέχνες)Ανδρών 40-49Ανδρών 50+Ανδρών 60+Γυναικών openΓυναικών έως 45Γυναικών 45+Ανδρών OpenΑνδρών έως 39 (ερασιτέχνες)Ανδρών 40-54 (ερασιτέχνες)Ανδρών 55+ (ερασιτέχνες) η (άθροισμα 110 και οι 2)Ανδρών 65+Γυναικών OpenΓυναικών έως 39 (ερασιτέχνες)Γυναικών 40+ (ερασιτέχνες)Μικτά openΜικτά (-39 ο άνδρας και η γυναίκα)Μικτά (από 40 έως 54 ο άνδρας και η γυναίκα)Μικτά (από 55 ο άνδρας και η γυναίκα) ή (άθροισμα 110 και οι 2)Διπλά Rookies (Πρωτοεμφανιζόμενων)(ανδρών, γυναικών, μεικτά)ADULT/JUNIOR