Κατηγορίες συμμετοχής

DAVIS CUP U10 (ΑΓΟΡΙΩΝ)DAVIS CUP U10 (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)DAVIS CUP U10 (MEIKTA)DAVIS CUP U12 (ΑΓΟΡΙΩΝ)DAVIS CUP U12 (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)DAVIS CUP U12 (ΜΕΙΚΤΑ)DAVIS CUP U14 (ΑΓΟΡΙΩΝ)DAVIS CUP U14 (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)DAVIS CUP U14 (ΜΕΙΚΤΑ)DAVIS CUP U16 (ΑΓΟΡΙΩΝ)DAVIS CUP U16 (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)DAVIS CUP U16 (ΜΕΙΚΤΑ)