Κατηγορίες συμμετοχής

DAVIS CUP U10 (ΑΓΟΡΙΩΝ)DAVIS CUP U10 (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)DAVIS CUP U10 (MEIKTA)DAVIS CIP U 12 (ΑΓΟΡΙΩΝ)DAVIS CIP U 12 (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)DAVIS CIP U 12 (ΜΕΙΚΤΑ)DAVIS CIP U 14 (ΑΓΟΡΙΩΝ)DAVIS CIP U 14 (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)DAVIS CIP U 14 (ΜΕΙΚΤΑ)DAVIS CIP U 16 (ΑΓΟΡΙΩΝ)DAVIS CIP U 16 (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)DAVIS CIP U 16 (ΜΕΙΚΤΑ)DAVIS CIP U 18 (ΑΓΟΡΙΩΝ)DAVIS CIP U 18 (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)DAVIS CIP U 18 (ΜΕΙΚΤΑ)[recaptcha]